Prostowanie pofalowań kurdybanów

Prostowanie pofalowań kurdybanów. Usuwanie deformacji kurdybanów stanowi poważny i dość częsty problem, mający niestety stosunkowo ubogą literaturę. Podejmowane próby moczenia skóry w celu jej prostowania okazały się szkodliwe. Lepsze wyniki daje wystawianie kurdybanu na podmuch wilgotnego powietrza w temperaturze powyżej 40°C. Stosunkowo często do usunięcia deformacji stosowano kilkakrotne lekkie nawilżanie odwrocia kurdybanu, poddając go małemu naciskowi i stopniowo rozciągając przez rozpinanie na drewnianej płycie. Wyrównuje się też pofalowania kurdybanu na stole podciśnieniowym, używając Lipodermu-N-Licker (prod. BASF) o składzie 1 część wag. Lickeru i 10 części wag. wody destylowanej, lub nanosząc na kurdyban za pomocą pędzla Lederweicher SR — izporopanol (niejonowy środek powierzchniowo czynny jako środek zwilżający) w wodzie destylowanej i 2—3% glikolu polietylowego.

Badania mikroskopowe wykazały, że wielokrotne wprowadzanie (w przeszłości ) spoiwa glutynowego, przesączającego z reguły w jednej czwartej lub jednej trzeciej kurdyban od strony mizdry, wywołuje silną kruchość, łamliwość i deformację Głównym celem działania stało się zatem usunięcie tego spoiwa z kurdybanu Aby racjonalnie przeprowadzić ten zabieg, wykorzystuje się stół podciśnieniowy umożliwiający nawilżenie dużej powierzchni. Wytworzony prąd powietrza pozwala na przesunięcie się rozpuszczonego spoiwa glutynowego w niżej lezącą bibułę filtracyjną. Rozmiękczona skóra poddaje się prostowaniu, likwidując deformację kurdybanu.