Oczyszczanie cz.2

W Ledermuseum Offenbach opracowano do czyszczenia skóry i kurdybanów preparat ..DLM-Reinigungsemulsion Nr. 3070″ będący modyfikacją emulsji DLM 4060. Firma Pracher z Wurzburga, zajmująca się m.in. konserwacją kurdybanów używa do czyszczenia (głównie z resztek spoiwa glutynowego) wody destylowanej i mąki żytniej na kompresach z waty.

Centraal Laboratorium w Amsterdamie w osiemdziesiątych latach wypracował specjalną receptę do oczyszczania zarówno lica, jak i odwrocia kurdybanów, m.in. ze stwardniałych, gromadzących się przez dłuższy czas zabrudzeń. Środek ten nazwany „CL-Reinigungsmitter składa się z 1 litra destylowanej wody, 1 g metylocelulozy i 20 ml poli, tj. eteru glicydylononylofenolowego (nazwa handlowa Arcopal N 100, prod. Hoechst). Uzyskany roztwór musi być dobrze wstrząsany, pozostawiony na parę dni do spęcznienia. Następnie dodaje się na 10 części obj. roztworu 100 części obj. trójchlorotrójfiuoretanu (Schuster A., 1984).

Plamy występujące na kurdybanach usuwane są benzyną lub papką magnezową, w której rozpuszczalnikiem może być benzyna ekstrakcyjna, metanol lub aceton, a wypełniaczem magnezja czy talk. Zabieg przeprowadza się za pomocą szczoteczki. Bywa tez używany roztwór metylocelulozy w wodzie destylowanej z kilkoma kroplami chloroformu i 10% w stosunku do całości mydła dziecięcego.