Dublowanie

Dublowanie. Kurdybany o znacznej kruchości i łamliwości mogą być wzmacniane przez dublowanie. Jednak zabieg ten należy stosować tylko w ostateczności, gdy brak jest innych możliwości, dublowanie bowiem poważnie utrudnia wszelkie późniejsze działania na odwrociu.

Dublować można na drewno, płótno, skórę …