Wywabianie plam z odzieży

Wywabianie plam z odzieży.

Plamy z tłuszczów. Opukiwać plamę tamponem zwilżonym benzyną, benzenem, trójchloroetylenem lub czterochlorkiem węgla. Następnie obficie zwilżyć plamę rozpuszczalnikiem używanym do zwilżania tamponu, posypać talkiem. Po wyschnięciu usunąć talk przez szczotkowanie.

Do tkanin z jedwabiu octanowego nie można stosować trójchloroetylenu ani czterochlorku węgla.

Plamy ze smoły. Postępować jak z tłuszczami, używając na początku terpentyny, później benzyny lub benzenu.

Plamy z soków owocowych lub wina.

• Zwilżyć plamę ciepłą wodą, następnie roztworem zawierającym 10 g kwasu winowego lub cytrynowego w 50 cm3 wody. Po 15 min spłukać wodą, w razie potrzeby zabieg powtórzyć. Na koniec spłukać wodą z niewielką ilością wody amoniakalnej. Jeżeli pozostały resztki zabarwienia, zwilżyć wodą utlenioną i po kilkunastu minutach wypłukać wodą.

• Zwilżyć zaplamione miejsce wodą, następnie roztworem kwasu winowego lub cytrynowego (10 g w 50 cm3 wody), nasączyć obficie roztworem wodoro-siarczynu lub siarczynu sodowego, zawierającym 5 g siarczynu w 100 cm3 wody. Gdy plama ulegnie odbarwieniu, płukać wielokrotnie wodą. Metodę tę można stosować do tkanin białych, do barwnych – tylko po sprawdzeniu, że barwnik tkaniny nie ulega odbarwieniu przez siarczyn.

Plamy z niebieskiego lub niebieskoczarnego atramentu. Rozcierać na plamie glicerynę palcem lub szklaną pałeczką. Po kilku minutach spłukać wodą. Powtarzać tak długo, aż gliceryna przestanie się zabarwiać. Zmoczyć plamę roztworem kwasu szczawiowego (10 g w 100 cm3 wody), po kilku minutach spłukać wodą, następnie rozcieńczoną 1:10 wodą amoniakalną i ponownie czystą wodą. Jeżeli pozostaną resztki zabarwienia, należy je wybielić wodą utlenioną (tkaniny barwne po uprzednim sprawdzeniu działania wody utlenionej).

Plamy z rdzy. Zwilżoną wodą plamę zmoczyć roztworem zawierającym 10 g kwasu winowego lub cytrynowego w 20 cm3 wody. Dobrze działa dodatek 5 g ałunu glinowo-potasowego, ale nie jest on konieczny. Po 15 min płukać wodą. Powtarzać zabieg aż do zniknięcia plamy.

Plamy z krwi. Zmywać zimną wodą z małym dodatkiem kwasu cytrynowego, nie stosować gorącej wody ani mydła, gdyż czynią one krew nierozpuszczalną. Wodę z mydłem można stosować dopiero w końcowym etapie po wypłukaniu kwasu cytrynowego.

Plamy z parafiny, stearyny lub wosku. Położyć na plamie i pod plamą bibułę filtracyjną i prasować średnio gorącym żelazkiem. Stopione substancje wsiąkają w bibułę, którą należy zmieniać po każdym pociągnięciu żelazkiem. Resztki usunąć benzenem, lub w wypadku wosku – bezwodnym alkoholem etylowym, postępując jak w przypadku plam tłustych.

Plamy z zieleni roślin. Plamę opukiwać tamponem zmoczonym w benzynie, następnie w bezwodnym lub 96-procentowym alkoholu (nie używać denaturatu, gdyż ten zawiera barwnik!), po sprawdzeniu czy barwnik tkaniny nie zmywa się alkoholem. Jeżeli po wysuszeniu pozostaną ślady, klepać je tamponem zwilżonym gliceryną, spłukać wodą i wysuszyć.