Plamy na tkaninach – Krew ( białko)

Plamy na tkaninach – Krew ( białko)

Krew ( białko). Krew zawiera białko, które po pewnym czasie ulega zmianom chemicznym, także poza tym utrwala się ono pod wpływem wysokiej temperatury i w konsekwencji staje się albo trudno rozpuszczalne, albo w ogóle nie rozpuszczalne w wodzie. Krew wchodzi w reakcję z apreturą wykończającą tkaniny i dlatego usunięcie plam jest trudne lub czasami w ogóle niemożliwe. Białą bieliznę ze świeżymi plamami z krwi należy po prostu namoczyć w zimnej wodzie i wyprać. Jeżeli dodać dowody nieco amoniaku, proces usuwania świeżych plam z krwi przebiega jeszcze szybciej. W przypadku zastarzałych plam z krwi należy wypróbować następujące sposoby:

Tkaniny kolorowe — plamę zwilżyć letnim wodnym roztworem soli kuchennej lub podziałać 5-procentowym roztworem wodorofluorku potasowego, następnie spłukać obficie zimną wodą. Można też przed zabiegiem ostrożnie zwilżyć plamę 3-procentową wodą utlenioną; należy wypróbować te chemikalia na niewidocznym miejscu czyszczonej odzieży, może się bowiem zdarzyć, że po podziałaniu nimi nastąpi zmiana wy-barwienia.

Jedwab naturalny – zaplamioną tkaninę wyprać najpierw ostrożnie w zimnej wodzie z dodatkiem wysokogatunkowego środka piorącego, a następnie, jeśli potrzeba — podziałać rozcieńczoną wodą utlenioną. Tkaniny białe — na plamę podziałać roztworem bardzo rozcieńczonego kwasu solnego lub soli kuchennej. Można też zwilżyć plamę roztworem kwaśnego szczawianu potasowego lub wodą utlenioną. Przy wywabianiu plam z tkanin z włókien wiskozowych kwasem solnym należy bardzo uważać, gdyż mogą one ulec uszkodzeniu. Działanie kwasu solnego zobojętnia się roztworem sody lub środka piorącego, a następnie tkaninę zmywa się starannie wodą.

Tkaniny wełniane — plamę z krwi można spróbować usunąć przez sczyszczenie szczotką, jeżeli jednak metoda ta nie daje pożądanych rezultatów, stosuje się rozcieńczony amoniak, zachowując oczywiście należytą ostrożność w przypadku wełen barwionych w środowisku kwaśnym.

Tkaniny kolorowe, bardzo delikatne i wrażliwe, nie znoszące ani chemikaliów, ani tarcia — odplamia się papką z mąki ziemniaczanej i wody. Papkę pozostawia się na powierzchni tkaniny do wyschnięcia (najczęściej na całą noc), a następnie resztki zaschniętej papki sczyszcza się z powierzchni tkaniny szczotką. W razie potrzeby zabieg czyszczenia powtarza się kilkakrotnie.