Przyczyna powstania plamy

Przed przystąpieniem do usuwania plamy należy dokładnie określić przyczynę jej powstania. Oczywiście jeżeli znamy pochodzenie plamy, trudność przy jej wywabianiu będzie dużo mniejsza.

Pod wpływem wysokiej temperatury, powietrza i światła zmienia się skład chemiczny plamy, co dodatkowo utrudnia jej rozpoznanie. Zwłaszcza przy prasowaniu gorącym żelazkiem w strukturze plamy następują znaczne zmiany. Dlatego metodę tę można stosować wyłącznie w przypadku plam z wosku lub stearyny, ale nie jest to sposób najdoskonalszy, bo przy prasowaniu przez bibułę wprawdzie większa część wosku wsiąka w bibułę, reszta jednak pozostaje w tkaninie. Dlatego po usunięciu plamy przez prasowanie należy resztki wosku usunąć z tkaniny rozpuszczalnikiem. Rozpowszechniony pogląd, jakoby można było usunąć plamę z tłuszczu przez prasowanie tkaniny gorącym żelazkiem przez bibułę, jest absolutnie fałszywy. Pod wpływem wysokiej temperatury prasowania następuje rozpuszczenie zawartego w plamie tłuszczu, który tym łatwiej wnika w tkaninę. Ponadto przy wysokiej temperaturze następuje chemiczna przemiana substancji tłuszczowej, na skutek czego usunięcie plamy staje się jeszcze trudniejsze.

Trzeba z naciskiem jeszcze raz podkreślić, że zawsze należy możliwie jak najwcześniej usunąć plamę, bowiem gdy substancja plamiąca jest znana i jeszcze nie zaschła, a co za tym idzie — nie przeniknęła zbyt głęboko w podłoże, wówczas usunięcie plamy będzie łatwe i nie pozostaną na tkaninie żadne ślady.