Plamy na tkaninach – Wosk

Plamy na tkaninach – Wosk

Wosk. Zaschniętą wierzchnią warstwę wosku należy zdjąć ostrożnie nożem. Następnie plamę po obu stronach tkaniny przykrywa się bibułą lub chusteczką z ligniny i przeprasowuje gorącym żelazkiem. Zabiegu tego nie stosuje się w przypadku wyrobów z włókien poliamidowych, z polichlorku winylu i innych tworzyw nieodpornych na działanie wysokich temperatur. Podczas prasowania gorącym żelazkiem większa część wosku rozpuści się i zostanie wchłonięta przez bibułę lub ligninę. Przy dużej wsiąkliwości zaplamionej tkaniny część rozpuszczonego wosku przeniknie na czystą powierzchnię tkaniny, przez co rozszerzy się plama. Pozostałości wosku w tkaninie usuwa się rozpuszczalnikiem odpowiednim do danego rodzaju włókien, a więc płynem do wywabiania plam lub benzyną. Plamy z wosku rozpuszczają się także łatwo w dwumetylobenzenie. Na zakończenie zaplamione woskiem miejsce przeciera się kilkakrotnie tamponem nasyconym benzyną. W przypadku wyrobów z włókien octanowych i z polichlorku winylu stosuje się wyłącznie benzynę.