Rozpuszczalniki

Rozpuszczalniki

Wiele środków czyszczących zawiera rozpuszczalniki. Jednym z nich jest np. terpentyna: rozpuszcza farby i tłuszcze. Rozpuszczalnikiem jest także woda, lecz niestety większość pozostałych rozpuszczalników jest łatwo palna i trująca.

Powszechnie stosowanymi rozpuszczalnikami organicznymi są produkty destylacji ropy naftowej, trójchloroetan (tri), benzyna lakowa, czterochlorek węgla (tetra) i chlorek metylowy. Wiele substancji stosowanych do usuwania plam, np. zmywacz do paznokci, rozcieńczalniki do farb, płyny do czyszczenia chemicznego i odtłuszczacze to prawie 100% rozpuszczalniki.

Po potraktowaniu odzieży rozpuszczalnikami, a przed wrzuceniem jej do pralki, trzeba ją wywiesić na dworze – z dala od dzieci i zwierząt domowych – żeby rozpuszczalnik wywietrzał.

Odzież czyszczona rozpuszczalnikami powinna całkiem wyschnąć, zanim się ją zacznie nosić. Niektórzy ludzie są niezwykle wrażliwi na rozpuszczalniki, takie jak produkty destylacji ropy naftowej.

W razie wątpliwości, czy plamę uda się usunąć w domu, czy trzeba kupić jakiś specjalny rozpuszczalnik, lepiej oddać rzecz do pralni chemicznej. Nieodpowiednie użycie rozpuszczalnika może doprowadzić do zniszczenia tkaniny i spowodować jeszcze gorsze jej zabrudzenie. Niektóre rozpuszczalniki odbarwiają materiał, rozpuszczają impregnację lub po prostu działają szkodliwie na sam materiał.

Płyny do czyszczenia chemicznego usuwają większość plam tłustych. Używa się ich w małych ilościach i kilkakrotnie powtarza całą operację, co daje znacznie lepszy efekt niż jednorazowe obfite zalanie plamy.
Zabrudzone miejsce trzeba rozłożyć na zwiniętym ręczniku, zabrudzoną stroną do dołu, żeby plama została wymyta z tkaniny. Kiedy ręcznik się zabrudzi, przesuwamy tkaninę na nowe miejsce ręcznika, żeby nie została zabrudzona ponownie.

Ostrzeżenie
Przed pracą z rozpuszczalnikami należy zdjąć soczewki kontaktowe, gdyż cząsteczki rozpuszczalnika mogą się dostać między soczewkę a gałkę oka.

Środki ostrożności: Pary rozpuszczalników są toksyczne, a skutki ich działania kumulują się w organizmie, szczególnie kiedy dana osoba piła alkohol (zwiększa on toksyczność rozpuszczalników). Niektóre rozpuszczalniki są łatwo palne, więc nie wolno ich stosować w pobliżu otwartego ognia i palić przy tym tytoniu. Pomieszczenie musi być dobrze wentylowane. Wystrzegać się wdychania oparów.