Plamy na tkaninach – Lakier

Plamy na tkaninach – Lakier

Lakier ( farby olejne, pokost). Istnieje wiele gatunków lakierów, lecz usunięcie plamy z lakieru możliwe jest jedynie przez rozpuszczenie składnika podstawowego lakieru, np. żywicy sztucznej. Dlatego przed przystąpieniem do wywabiania plamy z lakieru należy ustalić, jaki jest to rodzaj lakieru. Rozróżniamy lakier olejny i olejno-żywiczny, lakier nitrocelulozowy, lakier z żywicy syntetycznej. Jeżeli uwzględni się wielką liczbę różnorodnych lakierów z żywic syntetycznych będących w handlu oraz rozpuszczalników, jasne stanie się, że usuwanie plam z lakieru może być bardzo trudne. Przy usuwaniu plam z lakierów należy wykonać próby z różnymi rozpuszczalnikami, np. z płynem do wywabiania plam, benzyną, chloroformem, czterochlorkiem węgla, tri, eterem, terpentyną, alkoholem lub dwusiarczkiem węgla.

Lakiery olejne i lakiery olejno-żywiczne zawierają jako spoiwo pokost. Po wyschnięciu, a dokładnie mówiąc — po utlenieniu pokost jest bardzo trudno rozpuszczalny, a więc nie da się uniknąć działania mechanicznego, jak np. ścierania, lub ostrożnego zeskrobywania wierzchniej warstwy plamy z powierzchni tkaniny.

Plamy z lakierów żywicznych można usunąć terpentyną lub benzyną. Po przetarciu plamy terpentyną niezbędne jest dodatkowe podziałanie na nią benzyną lub płynem do wywabiania plam.

Plamy z lakieru nitrocelulozowego rozpuszcza się acetonem, octanem etylu, octanem amylu, rozcieńczalnikiem nitro lub alkoholem amylowym. Nie można ich stosować w przypadku tkanin z włókien octanowych lub z polichlorku winylu, bowiem wymienione rozpuszczalniki niszczą te włókna.

Plamy z lakieru bitumicznego do metali można usunąć mieszaniną terpentyny, acetonu, benzyny i płynu do wywabiania plam. Rozpuszczalnik musi być dostosowany do włókna. Do tkanin z włókien octanowych i z polichlorku winylu nadają się metylocykloheksanol i benzyna.