Uzupełnianie ubytków

Uzupełnianie ubytków. Wbrew pozorom bardzo trudne są uzupełnienia wymagające użycia odpowiednio zabarwionych materiałów, jak najbardziej zbliżonych do starej tkaniny, ponieważ stare barwienia ulegają z biegiem czasu silnym przemianom, które głównie ·

Laminowanie tkanin

Laminowanie tkanin. Pokrewna metodą do opisanego dublowania przy użyciu folii jest laminowanie (jedno- lub dwustronnie) osłabionej tkaniny termoplastyczna folia syntetyczna, stapiającą się z konserwowanym obiektem. Możliwości sklejania są bardzo różne ·

Spoiwa syntetyczne cz.2

Współcześnie stosowane do dublowania tkanin spoiwa syntetyczne nie dały jeszcze w pełni zadowalających wyników, chociaż są one coraz bliższe stawianym wymaganiom, zarówno fizycznym, chemicznym, jak i estetycznym. Również konserwatorzy dublujący ·

Spoiwa syntetyczne cz.1

Spoiwa syntetyczne. W pracowniach konserwatorskich, w których zaniechano dublowania metodą szycia, zaczęto posługiwać się spoiwami półsyntetycznymi, takimi jak pochodne celulozy (metyloceluloza, karboksymetyloceluloza), np. Tylosa (prod. Hoechst-Kalle), Klucel (prod. Hercules) a ·

Spoiwa naturalne cz.2

Poszczególne składniki spełniają następujące zadania:

1)    skrobia (mąka pszenna) i żelatyna nadają zdolności klejących spoiwu i zabezpieczają włókna tkaniny dublowanej, utrudniając do nich dostęp tlenu, i po części zmniejszają szkodliwe ·