Dublowanie tkaniny na twarde podłoże

Dublowanie tkaniny na twarde podłoże. Za wariant dublowania tkanin zabytkowych uznać można naklejanie ich na twarde podłoże (np. szkło czy płytę z polimetakrylanów) lub umieszczanie ich między dwiema przezroczystymi płytami. Może być stosowane przyklejenie do jednej z płyt lub tylko przyczepienie, ewentualnie ściśnięcie płytami. Powyższe sposoby zabezpieczenia i wzmocnienia przewidziane są przede wszystkim dla małych i szczególnie kruchych tkanin lub ich fragmentów.

Zabiegi dublowania tkanin na twarde płyty z polimetakrylanów przeprowadzano m.in. w Politechnice w Delfcie. Osłabione tkaniny rozkładano na pokrytej spoiwem płycie szkła organicznego (plexiglasu) o nieco większym formacie od konserwowanego obiektu. Do naklejania tkaniny używano alkoholu poliwinylowego. Jego cechy, takie jak przezroczystość i przyczepność do powierzchni płyty szkła organicznego oraz rozpuszczalność w wodzie decydowały o wyborze. Również sprawą ważną było ustalenie odpowiedniego gatunku alkoholu poliwinylowego. Roztwór sporządzano w niewielkich ilościach, wystarczających do jednorazowego użycia. Przed rozpuszczeniem alkoholu poliwinylowego spęczniano go etanolem z dodatkiem tymolu. Do omawianego przyklejania stosowano 10-proc. roztwór polialkoholu, nasączając nim tkaniny wcześniej dezynfekowane. Tkaninę nakładano na odtłuszczoną płytę plexiglasu i w celu usunięcia z niej pęcherzyków powietrza lekko dociskano. Na przyklejona tkaninę rozpylano tymol w roztworze alkoholowym, a po odparowaniu etanolu przykrywano drugą płytą i sklejano obie płyty na krawędziach częściowo rozpuszczonym polimetakrylanem w chloroformie. Zamiast przyklejania tkaniny do powierzchni plexiglasu można także rozpiąć ją i przymocować nićmi przyklejonymi punktowo do płyty. Metoda podklejania tkanin na twarde podłoże jest zupełnie nieprzydatna w wypadku dużych tkanin dekoracyjnych, np. gobelinów. Tego rodzaju tkaniny naklejane są na podłoże miękkie, zbliżone swą elastycznością do obiektu zabytkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *