Spoiwa syntetyczne cz.4

Mniej więcej w tym samym czasie w Pracowni Konserwacji Tkanin na Politechnice w Delfcie do dublowania cienkich tkanin na siatkę terylenową używano jako spoiwa 1—2-proc. roztworu alkoholowego (alkoholu etylowego 96-proc.) poliwinylobutyralu, czasami z dodatkiem polialkoholu winylowego (np. w ilości 12% jako plastyfikatowa (Szunke N., 1965. Czerwiński A.. 1965). W Berlinie w pracowni Museum fur Deutsche Geschichte osłabione tkaniny zabytkowe dublowano przy użyciu dyspersji poliakrylowej „DAS” rozpuszczonej trójchloroetylenem lub w etanolu czy toluenie. Po odparowaniu wody z dyspersji „DAS” daje trwałą, ciągliwą i przejrzystą błonę nierozpuszczalną w wodzie. Obecnie „DAS” występuje pod nazwą Polyacrylat D 312. Również w pracowni konserwatorskiej Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przez kilka lat dublowano tkaniny dyspersją poliakrylową „DAS”. Spoiwo to, o konsystencji mleka, zagęszcza się kilkoma kroplami trójetanafominy i poddaje powolnemu dokładnemu ucieraniu do osiągnięcia konsystencji śmietany. Tkaninę dublującą pokrywa się spoiwem równomiernie i dość szybko, a po przeschnięciu nakłada się tkaninę wymagającą dublowania i prasuje poprzez papier silikonowany (Czerwiński A., 1965, 1985).

W wielu pracowniach europejskich do innych spoiw opartych na żywicach akrylowych, używanych do dublowania tkanin, należy Plexisol 8 597 (kopolimer poliakrylonitrylu i polimerów estrów metakrylowych) stosowany w roztworze 5-proc. i wprowadzany pędzlem lub pistoletem natryskowym, Plexisol B 782 (ester etylowy kwasu akrylowego, prod. Rohm i Haas, Darmstadt) i Plexisol P550 (polimer na bazie polimetakrylanu butylu, prod. Rohm GmbH) w benzynie lakowej. Pomyślne wyniki osiągano także dublując Plexto!em D 360 (dyspersja żywicy akrylowej, prod. Rohm i Haas) i Plextolem B 500, a także preparatem Lascaux Acrylkleber 360 HV z utwardzaczem 498 HV (prod. Alois K. Dietheim AG.. lascaux Farbenfabrik. Bruttisellen) rozpuszczanym woda destylowaną w stosunku 1:4. Jako spoiwo do wzmacniania tkanin bywa stosowany również polimetakrylan metylu rozpuszczony w chloroformie, metanolu i toluenie.