Plamy na tkaninach – Smoła

Plamy na tkaninach – Smoła

Smoła. Stwardniałą wierzchnią warstwę smoły należy zmiękczyć niewielką ilością margaryny lub masła, następnie zdjąć ją tępym nożem lub lekko zeskrobać. Zabieg ten powtarza się kilkakrotnie aż do zmiękczenia głębiej leżących warstw plamy smołowej. Po usunięciu stwardniałej warstwy plamy pozostałości smoły i tłuszczu usuwa się z powierzchni tkaniny rozpuszczalnikiem, np. czterochlorkiem węgla, płynem do wywabiania plam, benzyną lub terpentyną. Jeżeli zastosujemy terpentynę, niezbędne jest dodatkowe przetarcie zaplamionego miejsca benzyną. Można także zwilżyć zaplamione smołą miejsce tkaniny dość dużą ilością płynu do wywabiania plam i pozostawić tę substancję przez pewien czas na powierzchni tkaniny (niezbędny jest przy tym dobrze wsiąkliwy podkład), następnie zastosować mieszaninę składającą się z oleiny i płynu do wywabiania plam. Jeżeli po tym zabiegu pozostaną jeszcze ślady plam ze smoły (śladów nie da się prawie nigdy uniknąć, bowiem smoła bardzo intensywnie barwi tkaninę), należy zwilżyć ją oleiną i dwusiarczkiem węgla. Na zakończenie trzeba oczywiście usunąć oleinę z powierzchni tkaniny, posługując się odpowiednim rozpuszczalnikiem, najlepiej benzyną. Do wywabiania plam smołowych z tkanin z włókien octanowych i z polichlorku winylu najlepiej nadaje się terpentyna i benzyna. Przy czyszczeniu plam smołowych na mokro najpierw stosuje się terpentynę, potem roztwór środka piorącego, a na zakończenie — płukanie w wodzie.