Plamy na tkaninach – Asfalt ( smoła)

Plamy na tkaninach – Asfalt ( smoła)

Asfalt ( smoła). Na powierzchni plam z asfaltu występuje zwykle twarda skorupka, którą należy usunąć przed przystąpieniem do wywabiania plamy, nie uszkadzając przy tym powierzchni tkaniny. Jeżeli skorupka trzyma się mocno tkaniny i nie można jej usunąć, należy ją zmiękczyć margaryną lub masłem. Po mechanicznym usunięciu wierzchniej warstwy plamy (skorupki), plamę nasącza się rozpuszczalnikiem, powtarzając tę czynność tak długo, aż podłożone pod tkaninę płótno przestanie się zabarwiać. Na zakończenie można dodatkowo zaplamione miejsce lekko przetrzeć gałgankiem nasączonym benzyną, aby całkowicie usunąć pozostałości plamy. Doskonałym rozpuszczalnikiem asfaltu i smoły jest także benzen, jednak działa on szkodliwie na tkaniny z włókien z polichlorku winylu. Plamy z asfaltu na jedwabiu sztucznym octanowym oraz na wyrobach z włókien z polichlorku winylu należy czyścić wyłącznie benzyną.