Plamy na tkaninach – Atrament

Plamy na tkaninach – Atrament

Atrament. Najczęściej spotyka się plamy z niebieskiego, czarnego i czerwonego atramentu. Najbardziej uporczywe plamy pozostawia atrament specjalny do dokumentów. Jeżeli w ogóle uda się usunąć taką plamę, to jedynie kwaśnym szczawianem potasowym (solą szczawikową) lub kwasem szczawiowym. Inne atramenty kolorowe są roztworami barwników smołowych i plamy z nich można odbarwić (za wyjątkiem atramentu czerwonego) środkami wybielającymi. Na świeże plamy z atramentu działa się początkowo roztworem wodnym kwasu cytrynowego, co niekiedy wystarcza do uzyskania dobrych wyników’. Stare plamy z atramentu, zwłaszcza plamy, które przetrwały niejedno już pranie w wodzie, są utlenione i dlatego usuwa się je z trudem, a podczas ich wywabiania najczęściej następuje uszkodzenie tkaniny. Jeżeli są to plamy na tkaninach białych, wówczas działa się na nie roztworem wodnym nadmanganianu potasowego, a następnie kwasem szczawiowym. Pozostałe po tym zabiegu ślady plam wybiela się dodatkowo 1-procentową wodą utlenioną.

Niektóre kolorowe atramenty pozostawiają plamy, które można rozpuścić w alkoholu, należy zatem zawsze spróbować usunąć taką plamę alkoholem (uwaga: nie stosować w przypadku tkanin z włókien octanowych!). Na wyroby z włókien octanowych działa się ostrożnie benzyną, zaś po wyschnięciu tkaniny — rozcieńczonym roztworem podchlorynu potasowego. W przypadku tkanin kolorowych stosuje się duże rozcieńczenie i zachowuje daleko idącą ostrożność. Tkaniny wełniane są odporne na działanie gliceryny, toteż plamy z atramentu nasącza się gliceryną, a następnie zaś wymywa starannie wodą. Plamy z kolorowych atramentów rozpuszczają się również w środkach piorących lub w spirytusie mydlanym.

Niżej podano metodę, przy zastosowaniu której można usunąć zastarzałe plamy z atramentu z białych tkanin, jak np. z obrusów, z fartuchów roboczych, chustek do nosa itp. Otóż zaplamione atramentem miejsce zwilża się ciepłą wodą, a następnie skrapia roztworem wodnym kwasu szczawiowego. Po przemyciu plamy wodą przepłukuje się ją jeszcze krótko amoniakiem, po czym zanurza się zaplamioną tkaninę na kilka godzin w roztworze wodnym kwaśnego szczawianu potasowego. Po w)’jęciu tkaniny z tej kąpieli skrapia się ją roztworem wodnym nadmanganianu potasowego, a potem znów odbarwia się w roztworze kwasu szczawiowego. Dodatkowe wybielanie wybielaczem lub roztworem podchlorynu potasowego jest zakończeniem procesu odplamiania, po którym należy tkaninę wielokrotnie spłukiwać czystą wodą.