Plamy na tkaninach – Owoce

Plamy na tkaninach – Owoce

Owoce. Usunięcie plam z owoców, zwłaszcza zastarzałych, jest trudne. Owoce powodują powstawanie intensywnie zabarwionych plam. Plamy z owoców należy usuwać — o ile to możliwe — niezwłocznie po ich powstaniu, gdyż po upływie pewnego czasu często nie można ich w ogóle wywabić. Przy zbyt późnym, a przez to niezbyt intensywnym czyszczeniu tych plam dochodzi często do uszkodzenia tkaniny. Natomiast świeże plamy z owoców usuwa się stosunkowo łatwo rozcieńczonym amoniakiem lub wodą z dodatkiem niewielkiej ilości sody lub nawet czystą wodą. Stare, utlenione plamy należy próbować usuwać środkami wybielającymi — można zastosować mieszaninę alkoholu z 3-procentową wodą utlenioną z dodatkiem amoniaku, przy czym, jeśli chodzi o tkaniny kolorowe, trzeba zachować dużą ostrożność. Można także po zwilżeniu zaplamionego miejsca alkoholem przez krótki czas tkaninę odparować. Metoda ta nie nadaje się do tkanin z włókien octanowych i z polichlorku winylu. Do usuwania plam owocowych z tkanin kolorowych można stosować benzynę, glicerynę lub kwas oleinowy (w tym ostatnim przypadku należy tkaninę odtłuścić benzyną). Na poplamiony owocami biały len działa się roztworem podchlorynu potasowego, wodą utlenioną lub wybielaczem, najlepiej z dodatkiem niewielkiej ilości gorącej wody i amoniaku. Radykalnie działa w tym przypadku roztwór siarczynu sodowego z dodatkiem niewielkiej ilości rozcieńczonego kwasu solnego. Na tkaniny wełniane należy podziałać mydłem lub środkiem piorącym, następnie skropić zaplamione miejsce amoniakiem lub podziałać na nie 3-procentową wodą utlenioną, po czym niezwłocznie spłukać tkaninę wodą (ostrożnie w przypadku tkanin barwionych w środowisku kwaśnym). Na zaplamione owocami kolorowe tkaniny jedwabne należy podziałać rozcieńczonym amoniakiem, następnie dobrze spłukać je wodą. Można także zastosować 10-procentowy roztwór węglanu amonowego z dodatkiem małej ilości wody utlenionej. Zaplamiony owocami biały jedwab można próbować odplamić ciepłym alkoholem. W przypadku białej tkaniny z włókien octanowych na plamę z owoców działa się benzenem, zaś po jego wyparowaniu wybiela się zaplamione miejsce rozcieńczonym roztworem podchlorynu potasowego z dodatkiem kilku kropel kwasu octowego. Po tym zabiegu spłukuje się tkaninę ciepłą wodą. Zaplamione owocami tkaniny z włókien poliamidowych i z polichlorku winylu zwilża się kwasem oleinowym, następnie przeciera benzyną. Można też wybielić plamę z owoców wybielaczem, następnie przemyć ją starannie wodą. W tym przypadku trzeba jednak zachować ostrożność, jeśli chodzi o tkaniny kolorowe, bowiem można spowodować ich odbarwienie.