Plamy na tkaninach – Smar do wozów

Plamy na tkaninach – Smar do wozów

Smar do wozów. Jeżeli smar do wozów wniknie w głąb tkaniny i nieco stwardnieje, wówczas przede wszystkim należy zmiękczyć stwardniałą warstwę plamy margaryną lub masłem tak, jak w przypadku plam ze smoły. Po zmiękczeniu plamy wsuwa się pod zaplamione miejsce tkaniny wsiąkliwy podkład i zwilża się plamę obficie rozpuszczalnikiem, np. płynem do wywabiania plam, benzyną lub terpentyną. W przypadku tkanin grubych pożądane jest stosowanie papki z magnezji i benzyny, przy czym papkę nakłada się na plamę na grubość noża. Po wyschnięciu papki powierzchnię tkaniny sczyszcza się szczotką. W przypadku wyrobów z włókien octanowych i z polichlorku winylu można stosować jedynie benzynę lub terpentynę. Jeżeli do odplamiania zastosuje się terpentynę, należy po jej użyciu dodatkowo przetrzeć plamy benzyną.