Plamy na tkaninach – Karbolineum (środek bakteriobójczy do impregnacji drewna)

Plamy na tkaninach – Karbolineum (środek bakteriobójczy do impregnacji drewna)

Karbolineum (środek bakteriobójczy do impregnacji drewna). Środek ten pozostawia maziste, brunatnoczarne, bardzo uporczywe plamy o przykrym zapachu. Plamy te usuwa się rozpuszczalnikami, np. benzyną, benzenem lub terpentyną. Przy usuwaniu plam należy podłożyć pod tkaninę kawałek bardzo wsiąkliwego materiału, tak aby roztwór karbolineum nie rozlewał się szerzej na tkaninie wokół plamy. Tkaniny delikatne, jak np. tkanina z włókien poliamidowych, jedwab naturalny lub sztuczny odplamia się pastą sporządzoną z magnezji i jednego z wymienionych rozpuszczalników. Po wyschnięciu pastę sczyszcza się szczotką. Zdarza się, iż zabieg ten trzeba powtórzyć kilkakrotnie lub też zaplamione miejsce należy wielokrotnie zwilżać rozpuszczalnikiem. W przypadku wyrobów z włókien octanowych oraz z polichlorku winylu można zastosować jedynie’ benzynę lub terpentynę z tym jednak, że w przypadku użycia terpentyny, należy przetrzeć plamę benzyną.