Plamy na tkaninach – Nafta

Plamy na tkaninach – Nafta

Nafta. Nafta rozpuszcza się w benzynie i w innych rozpuszczalnikach, dlatego nie trudno usunąć spowodowane nią plamy, zwłaszcza w przypadku wyrobów cienkich. W przypadku zaplamienia naftą tkanin grubych, jak np. welwet lub plusz, stosuje się papkę z magnezji i benzyny. Papkę po wysuszeniu sczyszcza się z powierzchni tkaniny szczotką.