Plamy na tkaninach – Mleko

Plamy na tkaninach – Mleko

Mleko. Składniki mleka rozpuszczają się częściowo w wodzie (świeże białko), częściowo w rozpuszczalniku (tłuszcz), a także w rozcieńczonym amoniaku. Po zastosowaniu tych środków ich działanie zobojętnia się wodą z octem i przemywa się zaplamione miejsca letnią (nigdy gorącą) wodą. Można także rozpuścić plamę w mieszaninie eteru i alkoholu (jeżeli me czyści się tkaniny z włókien octanowych). Jeżeli na plamę z mleka podziała się gorącym płynem, wówczas zetnie się białko i trudno będzie usunąć plamę. W takim przypadku można zastosować ciepły roztwór amoniaku. Tkaniny grube jak np. sukno, plusz itp., odplamia się papką z magnezji i alkoholu. Po wyschnięciu papki sczyszcza się ją z powierzchni tkaniny szczotką. Plamę z mleka na pluszu można też usunąć przez przecieranie rozcieńczonym alkoholem.