Symbole na ubraniach – usuwanie plam

Usuwanie plam, zwłaszcza z tkanin delikatnych i cennych, nastręcza znaczne trudności. Gdy zatem zaplamimy wartościową odzież i pochodzenie plamy nie jest nam znane, bezpieczniej jest udać się do pralni chemicznej, gdzie wywabienie plam przeprowadza fachowiec dysponujący odpowiednim sprzętem i chemikaliami. Jeżeli jednak zdecydujecie się uprać, uprasować lub odplamić odzież sami, zapoznajcie się z poniższymi wskazówkami.

Obecnie coraz częściej spotykamy się z wyrobami z włókien syntetycznych. Aby uniknąć uszkodzeń na skutek nieumiejętnego prania, czyszczenia chemicznego, prasowania lub odplamiania, producenci odzieży oznaczają wyroby umownymi symbolami użytkowania, tzw. symbolami manipulacyjnymi, które ułatwiają użytkownikowi konserwację odzieży. Na rysunku pokazano podstawowe symbole manipulacyjne, a na rysunku drugim — znaki ostrzegawcze polskie i międzynarodowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami symbole te muszą być umieszczone na wszystkich wyrobach włókienniczych, które mogą być uszkodzone na skutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi.

Wyroby włókiennicze nie odporne na pranie (a i b) można prać tak jak delikatną bieliznę, tj. w temperaturze 40°C lub tak jak bieliznę kolorową, tj. w temperaturze 60°C, bądź też tylko na sucho.

Wyroby włókiennicze nie odporne na wysoką temperaturę (c i d) to tkaniny wytłaczane, marszczone, gofrowane, drapane (np. dewetyna), wyroby z niektórych włókien syntetycznych (temperatury prasowania). Niektóre wyroby włókiennicze mogą ulec poważnym uszkodzeniom na skutek działania rozpuszczalników chemicznych oraz zwykłych płynów do wywabiania plam (e i f). W takich przypadkach do usuwania plam stosuje się wyłącznie benzynę, która nie uszkadza żadnych włókien. Przy stosowaniu benzyny należy jednak ściśle przestrzegać przepisy dotyczące obchodzenia się z łatwopalnymi chemikaliami. Wyroby włókiennicze nie odporne na działanie środków chemicznych nie mogą być oczywiście oddawane do pralni chemicznej. Symbole manipulacyjne są wydrukowane kolorem niebieskim. W przypadku wyrobów nie odpornych na pranie, wysokie temperatury i działanie rozpuszczalników, na oznaczeniach może występować połączenie dwóch lub nawet trzech symboli. Możliwości takich kombinacji pokazano również na rysunku. Jak już wspomniano, przed usuwaniem plam należy zdać sobie sprawę ze wszystkich możliwych przeciwwskazań, żeby uniknąć niepotrzebnych kłopotów i strat.