Plamy na tkaninach – Przylepiec kauczukowy i guma do żucia

Plamy na tkaninach – Przylepiec kauczukowy i guma do żucia

Przylepiec kauczukowy i guma do żucia. Zaplamione miejsca przeciera się rozpuszczalnikiem rozpuszczającym gumę, a więc benzenem, dwusiarczkiem węgla, benzyną lub płynem do wywabiania plam. Wyroby z włókien z polichlorku winylu można czyścić tylko benzyną, natomiast włókna octanowe wytrzymują działanie dwusiarczku węgla i benzenu. Uwaga: dwusiarczek węgla i benzenu są bardzo łatwopalne.