Wzmacnianie miejsca sklejenia

Wzmacnianie miejsca sklejenia

Tego typu zabieg jest konieczny jedynie w przypadku narażenia sklejenia na silniejsze od przeciętnego obciążenie (np. przy uchwycie) lub gdy przedmiot jest bardzo ciężki (np. duża misa). Do wzmocnienia spojeń służą mosiężne lub nierdzewne stalowe pręciki wklejane w otworki w obu sklejanych krawędziach. Porcelana jest tak twarda,
że można ją przewiercić jedynie wiertłem diamentowym (jest bardzo drogie, do nabycia wyłącznie w sklepach za sprzętem stomatologicznym).

Rzadko zachodzi konieczność stosowania pręcików o średnicy większej niż 3 mm. Otwory na takie pręciki nie powinny być głębsze niż 0,5 cm, a ich szerokość powinna wynosić 1/3 grubości porcelany. Najpierw wywierć otworek cieńszym wiertłem, dopiero potem poszerz go do pożądanej średnicy.

Wzmacnianie spojeń

1 Na jednej z krawędzi zaznacz miejsce położenia pręcików małymi kropkami farby. Złóż ostrożnie oba kawałki, by zaznaczyć miejsca na drugiej krawędzi.

2 Oklej miejsce wiercenia plasteliną i wypełnij wodą, która będzie chłodziła wiertło. Wywierć otwór odrobinę szerszy niż pręcik. Przed sklejeniem dokonaj wszelkich niezbędnych poprawek.

3 Porób w metalu małe nacięcia pilnikiem, następnie usuń acetonem wszelkie ślady tłuszczu. Przytnij do pożądanej długości piłką do metali.

4 Wypełnij otwory w obu krawędziach klejem, umieść w jednej z nich bolce. Sklei, umocnij taśmą i unieruchom w znany już sposób.