Odtleniacze

Podstawą dobrze zalutowanego złącza jest oczyszczenie powierzchni i podgrzanie do właściwej temperatury. Jeśli oczyszczony metal ulegnie podczas ogrzewania oksydacji, reakcja ta uniemożliwi rozlanie się stopionego spoiwa na całą powierzchnię złącza i jego prawidłowe sklejenie. Aby temu zapobiec, musisz użyć jednego z dwóch rodzajów odtleniacza.
Odtleniacz aktywny jest to kwas, który chemicznie oczyszcza metal.
Zwykle występuje w postaci płynnej, nanosi się go małym pędzelkiem.
Ten typ odtleniacza działa na metal korodująco i musi być po zalutowaniu pęknięcia spłukany wodą, by metal wokół złącza nie zaczął korodować. Mimo tej niedogodności, odtleniacz aktywny jest łatwiejszy w użyciu od nie wywołującego korozji odtleniacza „biernego”.
Odtleniacze pasywne mają najczęściej postać żywicznej pasty.
Stosuje się je wszędzie tam gdzie wypłukanie złącza wodą jest niemożliwe. Substancje te nie usuwają tlenków, a jedynie odcinają dopływ powietrza do powierzchni metalu. Przed ich naniesieniem trzeba więc metal bardzo dokładnie oczyścić zeszlifowując pilnikiem, papierem ściernym lub wełną stalową.
Po oczyszczeniu nie wolno dotykać metalu palcami, by nie nanieść cząsteczek tłuszczu.