Lutowanie miękkie

Lutowanie miękkie

Każdy metal ma własną temperaturę topnienia, czyli przechodzenia w stan płynny. Cyna lutownicza jest stopem mającym temperaturę topnienia niższą niż większość metali. Po podgrzaniu do tej właśnie temperatury wypełnia ona złącze między kawałkami metalu, który zachowuje stałą postać. Po ostudzeniu cyna lutownicza działa jak spoiwo.

Do lutowania miękkiego używa się stopu ołowiu z cyną. Jest to mieszanka o tak niskiej temperaturze topnienia, że można ją podgrzewać lutownicą i stosować miejscowo, co znacznie ogranicza ryzyko zniszczenia drewnianych czy kościanych elementów przedmiotu, znajdujących się w pobliżu lutowanego złącza.

Złącza lutowane są trwalsze od klejonych, pod warunkiem dokładnego oczyszczenia lutowanych krawędzi, a zatem lepiej się spisują w miejscach poddawanych większym obciążeniom.

Przed rozpoczęciem lutowania musisz oczyścić obie krawędzie złącza i zahamować wyzwolony przez to proces utleniania, smarując je natychmiast płynnym odtleniaczem. Niektóre z aktywnych odtleniaczy korodują metal, chyba że je po wystygnięciu wypłuczesz ze złącza. Odtleniacze pasywne nie uszkadzają metalu, są więc bezpieczniejsze w użyciu, mimo że trudniej posługiwać się nimi. Jeśli złącze ma być zalutowane „na miękko”, jego powierzchnia musi być dość duża, zaś obie krawędzie muszą ściśle do siebie przylegać.
Naprawiany metal musi też dobrze przewodzić ciepło. Najłatwiej lutuje się cynę, miedź, mosiądz i ołów.
Ten ostatni łatwo podczas lutowania roztopić; jeszcze bardziej podatna jest cyna, wymagająca użycia specjalnego, łatwo topliwego spoiwa, lepiej więc powierzyć taki przedmiot specjaliście.

Lutowanie złącza puszki
Miękka cyna lutownicza jest idealnym spoiwem do reperowania zakładanych złączy starych blaszanych zabawek i puszek. Zaciśnij złącze w klamrze i trzymając cynę tuż przy główce lutownicy przesuwaj ją wzdłuż złącza. Jeśli obawiasz się, że wysoka temperatura zniszczy farbę, użyj kleju. Przed lutowaniem wyczyść wewnętrzne krawędzie złącza delikatną wełną stalową owiniętą wokół czubka wkrętaka.