TABELA ODPORNOŚCI WŁÓKIEN NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ORAZ TEMPERATURY PRANIA I PRASOWANIA

TABELA ODPORNOŚCI WŁÓKIEN NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ORAZ TEMPERATURY PRANIA I PRASOWANIA