Plama z kleju

Nowoczesne kleje są trudne do usunięcia. Jeśli w celu ich wywabienia trzeba kupić rozpuszczalnik, może się okazać, że bardziej opłaci się oddać odzież do czyszczenia. Należy poinformować osobę przyjmującą zlecenie o rodzaju kleju.

Klej modelarski do balsy usuwa się z większości tkanin acetonem.
Z mebli można spróbować go usunąć, wcierając olej roślinny.

Lepiki plastikowe. Plamę najlepiej usunąć, zanim zaschnie. Tkaninę wyprać w chłodnej kąpieli piorącej. Jeśli plama nie zejdzie, podgrzać 1/4 szklanki (60 ml) octu spirytusowego do temperatury wrzenia i zanurzyć w nim plamę. Na kuchence postawić następną porcję octu i kiedy pierwsza porcja ostygnie, podgrzać ją ponownie, w czasie, gdy plama moczy się w drugim naczyniu z gorącym octem. Proces ten kontynuować przez 15 minut.

Klej kauczukowy. Delikatnie zdrapać. Plamę rozpostrzeć na podkładzie i przykładać szmatkę zamoczoną w czterochlorku węgla lub płynie do czyszczenia chemicznego.
Uwaga: wszystkie te substancje są łatwo palne, więc trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Klej kauczukowy z mebli można usunąć, pocierając plamę olejem roślinnym.

Inne kleje. Wypłukać w ciepłej wodzie. Wetrzeć w plamę proszek do prania i zaprać ją. Wypłukać i wyprać w wodzie tak gorącej, jak na to pozwala rodzaj tkaniny.
Mydło i woda usuną większość syntetycznych klejów, które jeszcze nie zaschły. Aceton rozpuszcza większość przezroczystych klejów syntetycznych, lecz należy przeprowadzić próbę na tkaninie.
Uwaga: acetonu nie wolno używać do włókien octanowych. Jeśli plama kleju jest stara lub wyschnięta, tkaninę trzeba moczyć we wrzącym roztworze octu i wody – 1 część octu na 10 części wody – przez 30 minut. Preparat do usuwania farb wodoodpornych lub lakierów może pomóc przy usuwaniu niektórych klejów modelarskich, lecz trzeba najpierw przeprowadzić test na tkaninie.

Jeśli plama pochodzi od kleju rozpuszczalnego w wodzie, należy szmatką zamoczoną w ciepłej wodzie z mydłem usunąć możliwie jak najwięcej kleju. Jeśli klej już zasechł, trzeba go namoczyć wodą o możliwie najwyższej temperaturze (zależnie od rodzaju tkaniny). Rozmiękczony klej usunąć.
Aby wywabić plamy kleju z dywanu, trzeba najpierw, za pomocą noża lub łopatki, zdjąć go tyle, ile się da. Następnie zwilżyć szmatką zamoczoną w gorącej wodzie, po czym szmatką zamoczoną w podgrzanym occie. Osuszać na bieżąco, w miarę usuwania śladów kleju.

Istnieje wiele klejów i lepików, a niektóre z nich mogą zniszczyć dywan ze sztucznego włókna. Z dywanów naturalnych można zdjąć klej za pomocą acetonu, lecz zawsze trzeba najpierw przeprowadzić próbę w niewidocznym miejscu. W razie wątpliwości lepiej wezwać fachowca.