Kosiarka

Kosiarka

Dorocznej konserwacji kosiarki musi dokonać specjalista. Trzeba też zachować niezbędną ostrożność przy każdym jej użyciu. Przed ścinaniem trawy trzeba dokładnie sprawdzić, czy nie ma gdzieś kamieni albo innych przedmiotów, które podczas pracy kosiarki mogą zostać odrzucone na osoby znajdujące się w pobliżu. Takiego wypadku z pewnością można uniknąć.