Czynniki biologiczne

Czynniki biologiczne. Kurdybany są atakowane czasem przez pleśnie, promieniowce, bakterie i owady, np. z rzędu gryzaków. Ich aktywność ujawnia się szczególnie na kurdybanach przechowywanych w nieodpowiednich warunkach. Kolagen jako główny składnik skóry jest wprawdzie dość odporny na ataki mikroorganizmów, ale inne substancje, takie jak garbniki, tłuszcze, białka i niektóre sole ulegają rozkładowi. W wyniku tych przemian skóra traci swe właściwości fizyczne.

Do najbardziej typowych insektów żerujących na skórze należą niektóre kolatkowe i pustoszowate, natomiast do najgroźniejszych szkodników skóry zaliczyć można pustosza kradnika (Ptinus fur. L.) z rodziny pustoszowatych (Ptinidae) oraz żywiaka chlebowca (Stegobium paniceum L.) z rodziny Anobiade.