PLAMY NA WYŚCIEŁANYCH MEBLACH – NA OBICIACH

PLAMY NA WYŚCIEŁANYCH MEBLACH – NA OBICIACH

Wyściełane meble brudzą się, kurzą i plamią bardzo łatwo — tym łatwiej im jaśniejsza i bardziej mechata jest tkanina obiciowa. Ponieważ tkaniny obiciowe są barwione różnego rodzaju barwnikami, więc przed przystąpieniem do czyszczenia wyściełanych mebli należy zawsze wypróbować działanie środka odplamiającego na niewidocznym miejscu obicia.

Plamy na wyściełanych meblach pochodzą najczęściej z brudu i potu. Nie podobna odplamiać tkaniny obiciowej z obu stron, tak jak w przypadku normalnego usuwania plam z tkanin. Z wyściełanych mebli można jedynie usuwać plamy z powierzchni tkaniny obiciowej. Jeżeli przy usuwaniu plamy zbyt silnie nawilżymy środkiem odplamiającym zaplamione miejsce tkaniny obiciowej, wówczas rozpuszczony brud wniknie w głąb tkaniny, a nawet przedostanie się do warstwy materiału wypełniającego. Wyściełane meble odplamia się zwykle na mokro letnim roztworem wodnym obojętnego środka piorącego. Roztworem tym przeciera się lekko powierzchnię obicia nawilżoną gąbką lub kawałkiem irchy, w przypadku zaś bardzo mocnego zabrudzenia — za pomocą szczotki. Najczęściej poddaje się temu zabiegowi całe obicie, aby uniknąć jaśniejszych miejsc pozostających po odplamianiu częściowym. Drugą wyciśniętą gąbką zbiera się nadmiar cieczy, następnie płucze się gąbkę w ciepłej wodzie i ponownie przeciera odplamiane obicie. W ten sposób systematycznie kawałek po kawałku czyści się całą powierzchnię. Należy zwrócić uwagę, aby brudna kąpiel (z rozpuszczonym brudem) została możliwie szybko usunięta z powierzchni tkaniny obiciowej. Do tego celu mogą służyć suche ściereczki z tkaniny frotowej, odznaczającej się wyjątkową nasiąkliwością. Może się zdarzyć, że mimo prawidłowo wykonanego zabiegu odplamiania wyściełanych mebli pozostaną na obiciu brudne plamy. Wówczas należy cały zabieg powtórzyć. Przy czyszczeniu wyściełanych mebli na mokro bardzo dobre wyniki osiąga się przez stosowanie pieniących się preparatów. Instrukcja dotycząca sposobu stosowania tych preparatów znajduje się zwykle na ich opakowaniu.

Znacznie łatwiejszym, a przy tym znacznie mniej niszczącym tkaninę obiciową sposobem odplamiania mebli wyściełanych jest usuwanie z nich plam rozpuszczalnikiem, najlepiej benzyną techniczną lub płynem do wywabiania plam. Przy tym zabiegu trzeba się jednak liczyć z możliwością odbarwienia tkaniny obiciowej, wobec tego przed przystąpieniem do usuwania plam należy wypróbować działanie rozpuszczalnika na mało widocznym miejscu obicia. Odpowiednio dobrany do tkaniny obiciowej rozpuszczalnik nanosi się miękką szczotką na powierzchnię, lekko wcierając go w tkaninę obiciową. O ile to możliwe, należy wyściełane meble czyścić chemicznie na świeżym powietrzu, dlatego że wdychanie par benzyny lub innego rozpuszczalnika może okazać się bardzo szkodliwe dla zdrowia. W tych warunkach szybciej paruje rozpuszczalnik, co pozwala na lepszą i szybszą ocenę rezultatu pracy. Pozostałe po czyszczeniu tkaniny obiciowej ślady od szczotki przeciera się tamponem nasączonym rozpuszczalnikiem. Z uwagi na niebezpieczeństwo pożaru nigdy nie należy stosować do czyszczenia mebli wyściełanych benzyny lekkiej. Poduszek z wypełnieniem z gumy piankowej nie można czyścić rozpuszczalnikiem, lecz pierze się je w wodzie z mydłem lub środkiem piorącym, bowiem rozpuszczalnik rozpuszcza, a nawet rozkłada gumę piankową i po jego zastosowaniu poduszka staje się twarda.

Choć usuwanie plam z wyściełanych mebli przy użyciu rozpuszczalnika jest łatwiejsze, to jednak w warunkach gospodarstwa domowego należy raczej zrezygnować z tej metody, ponieważ wymaga ona użycia stosunkowo dużej ilości rozpuszczalnika, co jest i niebezpieczne i kosztowne.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że możliwości stosowania chemikaliów do odplamiania wyściełanych mebli są ograniczone, bowiem nie podobna wymyć resztek chemikaliów dużą ilością wody. Z tego względu w rachubę wchodzą jedynie te chemikalia, które mogą pozostać w tkaninie, nie powodując jej uszkodzenia.