PLAMY NA DYWANACH, FUTRACH I WYKŁADZINACH

PLAMY NA DYWANACH, FUTRACH I WYKŁADZINACH

Dywany

Dywany i chodniki stale stykają się z kurzem i brudem. Sposób czyszczenia dywanów przypomina czyszczenie wyściełanych mebli. W obu przypadkach chodzi o usunięcie brudu z zewnętrznej strony wyrobu.

W tym celu dąży się bądź do upłynnienia brudu, bądź do jego pochłonięcia przez rozpuszczalnik. Do czyszczenia dywanów nadają się doskonale obojętne środki piorące lub preparaty pieniące. Ważne jest systematyczne czyszczenie całej powierzchni dywanu, kawałek po kawałku. Należy unikać nadmiernego przesycenia dywanu wodą czy rozpuszczalnikiem, bowiem może to pociągnąć za sobą rozpuszczenie apretury. Nadmiar cieczy usuwa się czystymi suchymi szmatkami, gąbkami, ligniną lub irchą. Najlepiej nadają się do tego celu gąbka i ircha. Do odessania wody z powierzchni dywanu potrzebne są 2 gąbki i 2 kawałki irchy: jedną gąbką (lub irchą) usuwa się rozpuszczony brud, drugą, wypłukaną w czystej wodzie przeciera się powierzchnię dywanu, rozprowadzając równomiernie pozostałą wilgoć.

Jeżeli do czyszczenia dywanu stosuje się rozpuszczalnik, płyn do wywabiania plam lub benzynę, należy liczyć się ze zużyciem stosunkowo dużej ilości tych środków. Czyszczenie dywanu powinno odbywać się na świeżym powietrzu, przy czym zawsze trzeba pamiętać o niebezpieczeństwie pożaru, zwłaszcza wówczas, gdy czyszczeniu poddaje się dywany z włókien syntetycznych.

Przed przystąpieniem do czyszczenia dywanu należy sprawdzić, czy nie jest on wykończony od spodu warstwą latexu (octan poliwinylu). Dywany w ten sposób wykończone czyści się jedynie wodnymi roztworami pieniących się środków piorących, ponieważ rozpuszczalniki organiczne mogą je uszkodzić.

Czyszczenie dywanu może spowodować jego odbarwienie, więc odświeżamy go stosując wodę z octem. Należy także pamiętać, że dywan może skurczyć się w czasie czyszczenia na mokro.

Na zakończenie kilka wskazówek dotyczących sposobu usuwania plam z dywanów. Plamy bardzo wyraźne, rzucające się w oczy (np. od tłuszczu lub wosku) wymagają uprzedniego odplamienia miejscowego pastą sporządzoną z magnezji i benzyny. Aby usunąć z powierzchni dywanu plamę ze stwardniałego wosku, najpierw prasujemy ją przez bibułę gorącym żelazkiem. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy dywan zrobiony jest z włókien odpornych na działanie wysokich temperatur. Jeżeli chodzi o usuwanie z dywanów plam od atramentu, radzimy raczej zaniechać związanych z tym zabiegów, ponieważ prowadzą one nieuchronnie do odbarwienia dywanu; chyba że są to małe i powierzchowne plamki, wówczas atrament można rozpuścić rozcieńczonym amoniakiem.

Chodniki kokosowe i maty

Brudne chodniki i maty kokosowe można oczyścić trocinami. Powierzchnię chodnika lub maty posypuje się dość grubą warstwą podgrzanych trocin, ściera się nimi brud, po czym zmiata się je szczotką. Można także użyć trocin zwilżonych niewielką ilością rozpuszczalnika, np. płynu do wywabiania plam, lub czterochlorkiem węgla, jednak w tym przypadku zabieg czyszczenia musi być przeprowadzony bardzo szybko, aby zapobiec odparowaniu rozpuszczalnika. Zarówno czyszczenie jak i trzepanie chodników i mat powinno odbywać się na świeżym powietrzu.

Futra i Mamy futerkowe

Wyroby futrzane czyści się bardzo łatwo, stosując podgrzane trociny. Plamy z tłuszczu usuwa się z futer i błamów pastą magnezjową (-> tłuszcz na dywanych i wyściełanych meblach).

Wykładziny

Wykładziny podłogowe z linoleum, mas plastycznych lub gumy zmywa się letnią wodą z mydłem i dodatkiem proszku do szorowania. Miejsca silnie zabrudzone (np. smarem) można oczyścić proszkiem do szorowania lub też na mokro wyszorować szczotką.

Spośród wymienionych wykładzin największą nasiąkliwością odznacza się linoleum. Po wysuszeniu naciera się linoleum pastą do podłogi. Wykładziny z PCW (polichlorek winylu) oraz wykładziny z gumy naciera się lekko woskiem. Po naniesieniu grubszej warstwy wosku na powierzchnię wykładziny tworzy się mazista skorupa, w której gromadzi się brud i kurz. Plamy można usunąć z wykładziny pastą do podłóg. Rozpuszczalniki stosuje się raczej rzadko, bowiem uszkadzają one powierzchnię wykładzin, zwłaszcza linoleum i PCW. Z reguły należy najpierw spróbować zmiękczyć plamę szarym mydłem lub wodą z mydłem, a dopiero wówczas, gdy zabieg ten okazuje się bezskuteczny, przeciera się plamę bardzo ostrożnie szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem, najlepiej terpentyną lub benzyną techniczną. Zaplamione tłuszczem lub olejem linoleum można czyścić pastą z magnezji i benzyny, jednakże przed nałożeniem pasty należy zaplamione miejsce możliwie jak najdokładniej odtłuścić rozpuszczalnikiem, w przeciwnym bowiem razie zdolność absorpcyjna pasty okaże się nie wystarczająca.