Plamy na tkaninach – Alkalia

Plamy na tkaninach – Alkalia

Przed przystąpieniem do usuwania jakichkolwiek plam z tkanin należy koniecznie zapoznać się z treścią poprzednich rozdziałów. Tylko pod tym warunkiem można uzyskać dobre wyniki odplamiania.

Alkalia. Do znanych powszechnie alkaliów należą ług sodowy i potasowy, amoniak, soda, potaż oraz wapno palone. Alkalia działają żrąco i po krótkim nawet czasie działania mogą spowodować uszkodzenie zarówno włókien, jak i wybarwień tkaniny. Plamy od alkaliów muszą być zatem usunięte niezwłocznie po powstaniu, przy czym najprostszym sposobem w tym przypadku jest spłukiwanie czystą wodą, bowiem alkalia rozpuszczają się w wodzie. Jeżeli mamy pod ręką ocet, należy ostrożnie zwilżyć nim plamę, aby ją zobojętnić, następnie zaplamione miejsce przemyć starannie czystą wodą. Do tkanin delikatnych, jak np. wełna lub jedwab naturalny, można użyć słabego roztworu kwasu cytrynowego, który nie niszczy tkaniny. Szczególnie nieodporna na działanie alkaliów jest wełna barwiona w środowisku kwaśnym, wprost przeciwnie natomiast tkaniny z włókien poliamidowych. Najbardziej nieodporne na alkalia są tkaniny octanowe oraz wyroby z włókien poliakrylonitrylu, polichlorku winylu i poliestrów. Stężone roztwory alkaliów powodują ich pęcznienie i rozkład, krótkotrwałe działanie rozcieńczonych roztworów nie powoduje praktycznie istotnych zmian.