Rodzaje wypełniacza

Kit epoksydowy
Kit epoksydowy służy do wypełniania ubytków w porcelanie. Kupuje się go w dwóch oddzielnych pojemnikach, których zawartość należy w podanych przez producenta proporcjach wymieszać, by rozpoczął się proces twardnienia.
Po zastygnięciu kit jest bardzo twardy, daje się jednak zeszlifowywać pilnikiem i papierem ściernym.
Po 45-60 minutach od rozmieszania kit nie daje się już modelować.
Kit można też pozyskać domowym sposobem, mieszając klej epoksydowy z nadającym mu białość dwutlenkiem tytanu oraz zagęszczając kaolinem lub talkiem. Najpierw rozrób dwuskładnikowy klej, zwiększając ilość dwutlenku tytanu. Mieszanina ta jest lepka, jeśli jednak dodasz do niej talku, uda ci się go zagnieść w pastę o ciastowatej konsystencji.

Wypełniacz celulozowy
Do wypełniania ubytków w fajansie najlepiej nadaje się wypełniacz celulozowy, tylko w proszku. Jest to ni mniej, ni więcej szpachlówka do wypełniania m.in. pęknięć tynku. Podobne efekty daje użycie gipsu.
Aby woda z wypełniacza nie wsiąkła w fajans, musisz zagruntować
krawędzie ubytku klejem poliwinylooctanowym.
Po wypełnieniu ubytku w porcelanie nanieś na miejsce naprawy warstwę celulozowej szpachlówki wypełniająco-gruntującej. Będzie to dobry podkład pod farbę.
Celulozowej szpachlówki możesz także użyć do wypełniania małych ubytków w przedmiotach porcelanowych, jeśli pełnią one jedynie funkcje dekoracyjne.
Po przygotowaniu wypełniacza umyj dokładnie dłonie i narzędzia wodą lub denaturatem, by uniknąć ryzyka rozmazania wypełniacza na porcelanie.