Plamy na tkaninach – Ołówek kopiowy ( kalka maszynowa)

Plamy na tkaninach – Ołówek kopiowy ( kalka maszynowa)

Ołówek kopiowy ( kalka maszynowa). W przypadku wełny i jedwabiu naturalnego zaplamione miejsce zwilża się wodą, następnie posypuje kwaskiem cytrynowym, na zakończenie zaś spłukuje ciepłą wodą. Można także próbować wywabić te plamy roztworem ałunu, po czym czyszczone miejsce starannie spłukać wodą. Jeżeli dysponuje się mydłem benzynowym, wówczas naciera się nim ostrożnie plamę, pozostawia przez pewien czas na powierzchni tkaniny, a następnie zaplamione miejsce przeciera się benzyną, nie dodając ani kropli wody. Z białych tkanin jedwabnych plamy można spróbować usunąć ciepłym alkoholem lub. wybielaczem. Jedwab sztuczny wiskozowy, a także tkaniny z włókien octanowych odplamia się metylocykloheksanolem, a następnie przeciera odplamione miejsce kilkakrotnie benzyną.

Na białe tkaniny lniane i bawełniane działa się najpierw gorącą gliceryną, a potem wymywa ten środek starannie czystą wodą. Następnie — zależnie od potrzeby — stosuje się wybielacz, roztwór podchlorynu potasowego lub inny środek wybielający. Pozostałość plamy można rozpuścić również czystym alkoholem. Na zakończenie spłukuje się zaplamione miejsce dokładnie ciepłą wodą. Inną metodą usuwania tych plam z białych tkanin jest zastosowanie mieszaniny rozcieńczonego kwasu solnego i alkoholu. Zdarza się jednak, że przy tym zabiegu nastąpi uszkodzenie tkaniny, zwłaszcza wówczas, gdy jest on wykonywany zbyt wolno, gdy zaniedba się zobojętniania kwasu solnego i alkoholu roztworem amoniaku i wreszcie — gdy zaplamiona tkanina nie zostanie należycie spłukana ciepłą czystą wodą. Dotyczy to zwłaszcza tkanin z włókien wiskozowych. Jeżeli zaplamiona tkanina była już wielokrotnie prana w wodzie, wówczas usunięcie z niej plam jest bardzo trudne, prawie niemożliwe. Istnieją jeszcze dwie metody, których zastosowanie zapewnia usunięcie wszelkich plam z ołówków kopiowych i kalki. Obie te metody wymagają jednak środków wybielających, które odbarwiają włókna tkanin. Z tego względu metody te nie nadają się do wełen, materiałów z włókien poliamidowych i jedwabiu naturalnego, a także wyrobów barwionych. Można natomiast Zastosować omawiane metody do wyrobów z mocnych tkanin lnianych, jak np. płaszcze robocze, laboratoryjne itp.

Pierwsza metoda usuwania plam z ołówków kopiowych i kalki polega na nasączaniu zaplamionego miejsca tkaniny roztworem nadmanganianu potasu i kilku kropel rozcieńczonego kwasu solnego. Z kolei działanie kwasu solnego zobojętnia się amoniakiem, następnie działa się wybielaczem lub dwusiarczkiem sodowym, przez co wiąże się wolny chlor* Zakończeniem zabiegu jest staranne spłukanie tkaniny wodą. Rozpowszechnione niekiedy mniemanie, jakoby można wywabić plamy od ołówka kopiowego samym tylko podsiarczynem sodowym, jest całkowicie błędne.

Druga metoda polega na zastosowaniu rozcieńczonego kwasu azotowego. Kwas azotowy należy do najsilniejszych kwasów nieorganicznych; wybiela on i rozkłada substancje organiczne. Także i w tym przypadku chodzi o szybkie przeprowadzenie odplamiania i natychmiast po tym nasącza się zaplamione miejsce kroplami amoniaku, następnie przez-kilka minut płucze się tkaninę pod bieżącą wodą.