Veel reinigingsmiddelen bevatten oplosmiddelen. Een daarvan is b.v.. terpentyna: lost verf en vetten op. Water is ook een oplosmiddel, maar helaas zijn de meeste andere oplosmiddelen brandbaar en giftig.