Chrom

Chrom

Chromowane powierzchnie czyścimy produktami zawierającymi amoniak. Dobrze czyści również Club-Soda.

Chromowane przybory kuchenne po umyciu ciepłą wodą z mydłem starannie wycieramy irchą.