Fläckar på tyger – Vin

Fläckar på tyger – Vin

Vin. Tyget färgat med vin fuktas med ammoniak med tillsats av alkohol, tvättas sedan noggrant med vatten. Färska vinfläckar löses omedelbart efter denna behandling. Torkade fläckar bör blekas med utspädd väteperoxid och en liten mängd ammoniak. Kaliumhypokloritlösning eller blekmedel kan användas för vita linnetyg. På ulltyger fuktas vinfläckar med alkohol, effekterna av alkohol måste dock först testas på en osynlig del av kläderna. Alkohol kan användas när det gäller acetat- eller polyvinylkloridprodukter, men yttersta försiktighet måste iakttas när du tar bort fläckar.