Fläckar på tyger – Vax

Fläckar på tyger – Vax

Vax. Det torkade topplagret av vax bör avlägsnas försiktigt med en kniv. Därefter täcks fläcken på båda sidor av tyget med mjukpapper eller en lignin näsduk och strykas med ett hett järn. Detta förfarande gäller inte produkter tillverkade av polyamidfibrer, tillverkad av polyvinylklorid och andra material som inte är resistenta mot höga temperaturer. När du stryker med ett hett järn löses det mesta av vaxet upp och absorberas av vävnad eller lignin. Med hög absorption av det färgade tyget kommer en del av det upplösta vaxet att tränga in i den rena ytan på tyget, varigenom fläcken expanderar. Vaxrester i tyget avlägsnas med ett lösningsmedel som är lämpligt för typen av fiber, Så med fläckborttagare eller bensin. Vaxfläckar löser sig också lätt i dimetylbensen. Slutligen torkas det vaxfärgade området flera gånger med en gasblöt tampong. Endast bensin används för acetat och polyvinylkloridprodukter.