Orsaken till fläcken

Innan du fortsätter med att ta bort fläcken bör den bestämmas noggrant anledningen till dess skapande. Naturligtvis, om vi vet fläckens ursprung, svårigheten att släppa ut det blir mycket mindre.

Under påverkan av hög temperatur, luft och ljus förändrar fläckens kemiska sammansättning, vilket gör det ännu svårare att känna igen. Speciellt vid strykning med hett strykjärn förändras fläckstrukturen avsevärt. Därför kan denna metod endast användas på vax- eller stearinfläckar, men det är inte det mest perfekta sättet, för när man stryker genom mjukpapperet suger dock det mesta av vaxet in i mjukpapperet, resten förblir dock i tyget. Efter att ha tagit bort fläcken med strykning, ta därför bort vaxresterna från tyget med ett lösningsmedel. En vanlig syn, som om fettfläcken kunde avlägsnas genom att stryka tyget med ett varmt strykjärn genom mjukpapper, det är helt falskt. På grund av strykningens höga temperatur löses fettet i fläcken, som tränger lättare in i tyget. Dessutom omvandlas fettsubstansen kemiskt vid höga temperaturer, som ett resultat blir fläckborttagning ännu svårare.

Det måste betonas än en gång, ta alltid bort fläcken så snart som möjligt, för när färgämnet är känt och ännu inte har torkat, och därmed - det trängde inte för djupt in i substratet, då blir fläckborttagningen lätt och inga spår lämnas på tyget.