Fläckar på tyger – Nötter

Fläckar på tyger – Nötter

Nötter. Färska nötskal innehåller kemikalier, som, under påverkan av syre i luften, blir bruna. Det är så den så kallade. nötbrun, vilket fläckar tyget intensivt och tränger djupt in i dess fibrer. Nedbrytningen av detta färgämne kan endast orsakas kemiskt, nämligen genom att använda ett lämpligt blekmedel. Med metoden som beskrivs nedan kan du därför bara ta bort nötfläckar från vita tyger. Kaliumhypokloritlösning kan betraktas som blekmedel (utom vävda tyger av polyamidfibrer, polyester, ull och siden), väteperoxid och blekmedel, eller en vattenlösning av natriumsulfit och utspädd saltsyra. Efter att ha använt dessa kemikalier, skölj det färgade området noggrant med rent vatten.