Fläckar på tyger – Pokost

Fläckar på tyger – Pokost

Pokost. Färska lackfläckar tas bort så här, som fettfläckar, för lacken innehåller olja, särskilt linolja. En fläckborttagare eller koltetraklorid är lämplig för att ta bort lackfläckar. Om användningen av dessa lösningsmedel inte ger önskat resultat, gör en blandning av fläckborttagare, kloroform, eter och kolsulfid. Efter att fläcken har blötläggts i denna blandning bör det färgade området tvättas med bensin. Äldre lackfläckar bör först mjukas med terpentin, genom att försiktigt ta bort den härdade skorpan från fläckens yta. Stor försiktighet rekommenderas vid rengöring av naturliga sidenfärgade tyger med lack (friktion är särskilt skadlig); det är emellertid också möjligt att försöka ta bort dessa fläckar med alla nämnda lösningsmedel. Lackfläckar på konstgjord acetatsilke avlägsnas med koldisulfid eller terpentin, och sedan bensin, men aldrig med kloroform. Produkter av polyvinylkloridfibrer kan endast färgas med bensin.