Fläckar på tyger – Snickeri mortel (tjärfärger)

Fläckar på tyger – Snickeri mortel (tjärfärger)

Snickeri mortel (tjärfärger). Alkohollösliga släckande fläckar avlägsnas genom att tvätta flera gånger med koncentrerad alkohol. Acetattyger rengörs med klorbensen eller metylcyklohexanol.