Blomkorgar

Blomkorgar

Om dekorativa blommakorgar på balkongen eller terrassen har mörknat, gnugga dem med fint sandpapper innan du målar och tvätta med väteperoxid tills fläckarna försvinner.

Gräsklippare

Gräsklippare

Gräsklipparen måste servas årligen av en specialist. Du måste också utöva nödvändig försiktighet varje gång du använder den. Det är viktigt att kontrollera noggrant innan du klipper gräset, om det finns stenar eller andra föremål någonstans, > Öppna den “Gräsklippare”