Fyllning av håligheter

Fyllning av håligheter. I motsats till vad som ser ut är restaureringar som kräver användning av lämpligt färgade material mycket svåra, så nära det gamla tyget som möjligt, eftersom den gamla färgningen förändras avsevärt över tiden, które głównie ·

Tyglaminering

Tyglaminering. En relaterad metod för den beskrivna foliespeglingen är laminering (en sak- eller bilateralt) försvagad tyg termoplastisk syntetfilm, blandas med det bevarade föremålet. Możliwości sklejania są bardzo różne ·

Syntetiska bindemedel, del 1

Syntetiska bindemedel. I bevarande studior, där överlappning med sömnadsmetoden övergavs, halvsyntetiska bindemedel började användas, såsom cellulosaderivat (metylcellulosa, karboximetylcellulosa), t.ex.. Tylosa (driva. Hoechst-Kalle), Klucel (driva. Hercules) a ·

Naturliga bindemedel, del 2

De enskilda komponenterna uppfyller följande uppgifter:

1) stärkelse (vetemjöl) och gelatin ger bindemedlets vidhäftande egenskaper och skyddar fibrerna i det speglade tyget, vilket gör det svårt för syre att komma åt dem, i po części zmniejszają szkodliwe ·