Oxidationsmedel

Grunden för en vällödd fog är att rengöra ytan och värma upp den till rätt temperatur. Om den rengjorda metallen oxideras vid uppvärmning, denna reaktion kommer att förhindra att det smälta bindemedlet läcker över hela fogytan ·

Lödning

Lödning
Hårda säljare innehåller en blandning av silver och mässing, ibland kallas de "lödsilver". De produceras i olika färger, har olika grader av styrka och smältpunkt. Allihopa ·

Mjuk lödning

Mjuk lödning

Varje metall har sin egen smältpunkt, övergång till flytande tillstånd. Tenn är en legering som har en smältpunkt lägre än de flesta metaller. Efter uppvärmning till denna temperatur ·

Ta bort bucklor

Ta bort bucklor

Att tappa metall är en svår konst, därför bör du överlåta dina värdesaker till en specialist. På egen hand kan du bara försöka ta bort små bucklor i mjuka metaller (tenn, koppar, mässing).
Använd inte ·