ROZDIEL MEDZI CHEMICKÝM ČISTENÍM, ŠKODLIVÉ A ODSTRÁNENÉ VODY

ROZDIEL MEDZI CHEMICKÝM ČISTENÍM, ŠKODLIVÉ A ODSTRÁNENÉ VODY

Podľa toho, čím a do akej miery bolo oblečenie znečistené, musíte sa rozhodnúť, či ich vyčistiť úplne, alebo iba čiastočne. Ďalej uvádzame niekoľko tipov, ako to urobiť správne.

V prípade, keď je odev všeobecne znečistený, zaprášené alebo silne znečistené, odporúča sa iba úplné čistenie, takže "mokré umývanie" (vo vode) alebo suché čistenie. Nebudeme sa podrobne zaoberať procesom mokrého prania. V podstate ide o toto, že sa do vody pridajú rozpustené neutrálne alebo alkalické čistiace prostriedky, ktoré rozpúšťajú častice nečistôt a odstraňujú zvyšky látky. Avšak v prípade chemického čistenia, nečistoty sa odstraňujú hlavne rozpúšťadlami (teraz aj s pridaním vody), nerozpustný vo vode. Takzvaný. zosilňovače, ktoré zvyšujú ich účinok. Čistiarne v súčasnosti používajú rozpúšťadlá, ktoré sú neškodné pre čistené oblečenie, ako napr. benzín, ťažký benzín, tri (trichlóretylén), chlorid uhličitý (tetrachlórmetán) a per (tetrachlóretylén). Posledné tri uvedené rozpúšťadlá majú túto výhodu, že sú nehorľavé. Každá chemická čistiareň má oddelenie na odstraňovanie škvŕn, zameraná výlučne na odstraňovanie škvŕn. Zamestnanci, ktorí tam pracujú, škvrny odstraňujú, po úplnom chemickom vyčistení zostane na odeve.

Pod odstránením škvŕn však máme na mysli odstránenie škvŕn samotnými užívateľmi odevov. Táto webová stránka je určená predovšetkým týmto ľuďom.