Plnenie dutín

Plnenie dutín. Na rozdiel od vzhľadu sú náhrady, ktoré si vyžadujú použitie vhodne sfarbených materiálov, veľmi ťažké, čo najbližšie k starej látke, pretože staré zafarbenie sa časom výrazne mení, które głównie ·

Laminovanie látky

Laminovanie látky. Podobnou metódou ako opísané zrkadlenie fólie je laminácia (jedna vec- alebo obojstranne) termoplastická syntetická fólia zo zoslabenej textílie, splývanie so zachovaným predmetom. Możliwości sklejania są bardzo różne ·

Syntetické spojivá, časť 1

Syntetické spojivá. V konzervátorských ateliéroch, v ktorom sa upustilo od duplikácie metódou šitia, sa začali používať polosyntetické spojivá, ako sú deriváty celulózy (metylcelulóza, karboxymetylcelulóza), napr.. Tylosa (prod. Hoechst-Kalle), Klucel (prod. Herkules) a ·