Flekker på tekstiler – Tømrermørtel (tjærefargestoffer)

Flekker på tekstiler – Tømrermørtel (tjærefargestoffer)

Tømrermørtel (tjærefargestoffer). Alkoholløselige mordant flekker fjernes ved å vaske flere ganger med konsentrert alkohol. Acetatvev rengjøres med klorbenzen eller metylcykloheksanol.