Oksidasjonsmidler

Grunnlaget for et godt loddet ledd er å rengjøre overflaten og varme den opp til riktig temperatur. Hvis det rensede metallet oksyderes ved oppvarming, denne reaksjonen vil forhindre at det smeltede klebemidlet spills over hele skjøten ·

Lodding

Lodding
Harde selgere inneholder en blanding av sølv og messing, noen ganger blir de referert til som "loddesølv". De produseres i forskjellige farger, har forskjellige grader av styrke og smeltepunkt. Alle sammen ·

Myk lodding

Myk lodding

Hvert metall har sitt eget smeltepunkt, det vil si overgang til flytende tilstand. Tinn er en legering som har et smeltepunkt lavere enn de fleste metaller. Etter oppvarming til denne temperaturen ·

Fjerne bulker

Fjerne bulker

Tapping av metall er en vanskelig kunst, derfor bør du overlate verdisakene dine til en spesialist. På egen hånd kan du bare prøve å fjerne små bulker i myke metaller (tinn, kobber, messing).
Ikke bruk ·