Speiling

Speiling. Kurdybans med betydelig sprøhet og sprøhet kan styrkes ved å doble. Imidlertid bør denne behandlingen bare brukes som en siste utvei, når det ikke er andre alternativer, dublowanie bowiem poważnie utrudnia wszelkie ·

Rengjøringsdel 2

På Ledermuseum Offenbach, forberedelsen .. DLM-Reinigungsemulsion No.. 3070″ være en modifikasjon av DLM-emulsjonen 4060. Pracher-selskapet fra Würzburg, håndtere blant annet. vedlikehold av duskene brukes til rengjøring ·